Produkty

DLAŽEBNÍ KOSTKY
 • Velká kostka štípaná 15/17
 • Malá kostka štípaná 8/10
 • Mozaika štípaná 4/6
Všechny strany dlažebních kostek jsou štípané, číslo za názvem druhu kostky udává rozměrovou toleranci v cm. Technickou a odbytovou jednotkou je tuna.
KRAJNÍKY
 • Přímé G3, KS3, KS2, KS1 (šířka x výška - 11x20, 13x20, 16x20, 18x20 cm – délky 30 až 70 cm)
Krajníky jsou určeny pro zpevnění okrajů vozovky a oddělují ji od přilehlé krajnice nebo jiné plochy ležící ve stejné úrovni jako je vozovka.
OBRUBNÍKY
 • Přímé
 • Obloukové
 • Atypické
Obrubníky jsou určeny pro obruby chodníků nebo jiných ploch vystupujících nejvýše 15 cm nad povrch vozovky.
LOMOVÝ KÁMEN
 • Tříděný
 • Netříděný
 • Záhozový
 • Soklový
 • Speciálně upravený
Lomový kámen je určen ke stavbám soklů, opěrných zdí, zídek, apod.
KOPÁKY
 • Hrubé
 • Čisté
Kopáky jsou určeny ke stavbám opěrných zdí, jsou to přibližně pravoúhlé rovnoběžnostěny, které se kladou do řádků jako běhouny a vazáky
HAKLÍKY
 • Neupravené
 • Čisté
 • Hrubé
Haklíky jsou určeny k obkládání soklů a opěrných zdí, jsou to přibližné pravoúhlé rovnoběžnostěny tloušťy 10 – 15 cm, s lícní plochou čtvercovou nebo obdélníkovou
ŽULOVÉ KOSTKY ŘEZANÉ
 • Řezaná mozaika (6x6x4 cm) - obvodově řezaná – štípaná po rubové a lícové straně
 • Řezaná kostka (10x10x8 cm)
 • Řezaná kostka (10x10x10 cm) - specielně upravená, např. vyznačení přechodů, atd.
Ostatní výrobky ze štípaného kamene – lámané bloky, přelivové hrany, mostní kvádry, kanalizační kameny, měřičské značky – dle požadavků zákazníka (výrobní výkresy)
ŽULOVÉ ODSEKY
Na výrobky Slezské žuly, spol. s r.o. certifikáty (prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, kámen pro vodní stavby, ostatní zkoušky) ze státní zkušebny kamene ZKK Hořice