Slezská žula s.r.o.

Slezská žula, spol. s r.o. je firma s dvacetiletou tradicí, která se zabývá těžbou a zpracováním kamene.

Společnost v současnosti provozuje lom, ve kterém těží vysoce kvalitní, světle šedou, jemnozrnnou slezskou žulu, která se vyznačuje vysokou tvrdostí, minimální nasákavostí (0,4 %) a velmi dobrou štípatelností. Mezi naše výrobky patří, žulové kostky 8/10, mozaika 4/6 i velká kostka 15/17. Dále haklíky, krajníky, obrubníky, soklový kámen, záhozový kámen, solitéry. Dále řezané výrobky jako řezaná mozaika, řezaná dlažba a obrubníky.

Lom se nachází v severní části olomouckého kraje v jesenickém regionu. Vlastní zpracování kamene se provádí v kamenických dílnách ve městě Žulová. Vyrábíme veškerý sortiment ze štípaného kamene. V roce 2015 firma investovala do nové technologie na strojní řezání kamene a tím rozšířila nabídku o další produkty.

Naše společnost se v posledních letech stala významným výrobcem a distributorem žulových výrobků Objem výroby žulových kostek všech frakcí je 5000 až 6000 tun ročně. Naši odborní pracovníci jsou schopni zodpovědět vaše dotazy v dané problematice, pomoci při projektování, výběru vhodných typů materiálu i vlastní realizaci jednotlivých zakázek. Velmi si zakládáme na dodržování obchodních podmínek, dodacích termínů, záruky a především na kvalitě dodávaného výrobku. Řídíme se pravidlem: „ Náš zákazník je i náš budoucí zákazník“

Pro úspěšnost vašeho projektu a vynaložených prostředků si vás dovolujeme pozvat do naší provozovny, kde se můžete podívat na jednotlivé technologické postupy při zpracování žulových výrobků.

170 let kamenoprůmyslu na Jesenicku

Slezskou žulu, tvořící přírodní bohatství Slezska, zná téměř každý. Obrovský žulový masiv, kterému se říká žulovský pluton, s centrem v Žulové, zaujímá rozlohu asi 140 km2. Nejstarší doklady o použití slezské žuly najdeme na stavbách hradů v Žulové a Černé Vodě (Kaltenštejn), postavených koncem 13. století. Z 18. století je datováno použití světlé slezské žuly na barokní sochy světců.

V období let 1830 – 1880 dochází nejprve k řemeslnému – předprůmyslovému zpracování a po roce 1880 k průmyslovému zpracování kamene. Vzniká potřeba odborných škol:

  • v roce 1885 Zemská odborná škola pro mramorový průmysl v Supíkovicích - centru těžby a zpracování slezského mramoru
  • v roce 1886 Zemská odborná škola pro žulový průmysl v Žulové – centru těžby a zpracování žuly

Společnost Slezská Žula spol. s r. o. je tedy novodobým pokračovatelem kamenické výroby s historickou tradicí regionu.

Terasovitá těžba Štípání kamene Kamenická dílna Přípravné práce na odlomení bloku